برای مشاوره فروش و تعمیرات ایران رادیاتور تماس بگیرید

شرق تهران 09195814364

غرب تهران 09120150921

رادیاتور ایران رادیاتور

2018/02/05

در جامعه توسعه یافته امروز استفاده از  تکنولوژی های جدید گرمایشی جای خود را با بخاری و کرسی داده است از این رو خانه های جدید مجهز به پکیج برای گرم کردن اب مورد استفاده قرارمیگیرد و برای گرم کردن منزل با استفاده از اب گرم شد

رادیاتور ایران رادیاتور

2018/02/05

در جامعه توسعه یافته امروز استفاده از  تکنولوژی های جدید گرمایشی جای خود را با بخاری و کرسی داده است از این رو خانه های جدید مجهز به پکیج برای گرم کردن اب مورد استفاده قرارمیگیرد و برای گرم کردن منزل با استفاده از اب گرم شد

رادیاتور ایران رادیاتور

2018/02/03

دانستنی ها در مورد رادیاتور پنلی ایران رادیاتور: رادیاتورهای پنلی به این معروفند که تخت و بی صدا هستند. این رادیاتورها انرژی گرمایی را به صورت تابشی در محیط متصاعد می کنند ولی دست زدن به آن ها بی خطر است و باعث سوزش پوست نم

رادیاتور ایران رادیاتور

2018/02/03

مشخصات رادیاتور پنلی ایران رادیاتور: رادیاتور پنلی ایران رادیاتور به تازگی معرفی شده است. رادیاتور پنلی ایران رادیاتور از نظر ورق و ضخامت آن خوب و قابل قبول می باشد ، این رادیاتور پنلی دو کنوکتور می باشد که موجب می شود گرم