برای مشاوره فروش و تعمیرات ایران رادیاتور تماس بگیرید

شرق تهران 09195814364

غرب تهران 09120150921

sasasa
پکیج گرمایشی ایران رادیاتور

پکیج گرمایشی ایران رادیاتور

پكيج حرارتي ایران رادیاتور دستگاهي است كه مي تواند آب گرمايشي و آب گرم بهداشتي ( مصرفي ) را تامين كند . به عبارت ديگر پكيج ایران رادیاتور جايگزيني مناسب براي موتورخانه و آب گرمكن است كه آب گرم مورد نياز جهت گرمايش ساختمان و آب گرم بهداشتي ( مصرفي ) را تامين مي نمايد .

با استفاده از پكيج حرارتي ایران رادیاتور ديگر نيازي به اشغال فضايي به نام موتورخانه در ساختمان نخواهد بود .

پكيج هاي حرارتي ایران رادیاتور جايگزين مناسبي براي سيستم هاي حرارت مركزي سنتي هستند كه ضمن تامين گرمايش مطبوع و آب گرم واحد هاي مسكوني ، فاقد بسياري از اشكالات و محدوديت هاي موتور خانه بوده وآسايش بيشتري را فراهم مي كنند . با توليد اين سيستم ، امكان استقلال گرمايشي واحد هاي  آپارتماني و كاهش مصرف گاز فراهم شده و با آگاه شدن تدريجي خانواده ها از مزاياي متعدد اين محصول ، استقبال از آن افزايش يافته است ،به طوري كه امروز بخش قابل توجهي از ساختمانها براي تامين گرمايش و آب گرم به پكيج هاي حرارتي تجهيز شده اند .

پکیج گرمایشی ایران رادیاتور

پکیج گرمایشی ایران رادیاتور

1-1-2. مزاياي پكيج حرارتي ایران رادیاتور نسبت به موتورخانه

 1. استقلال هر واحد مسكوني در تامين آب گرم بهداشتي و گرمايش محيط،
 2. سهولت در نصب ،راه اندازي،سرويس و نگهداري ،
 3. راندمان بالاتر نسبت به موتور خانه مركزي ،
 4. مجهز بودن به عملگرهاي امنيتي جهت جلوگيري از هرگونه حادثه احتمالي ،
 5. عدم نياز به فضاي زياد جهت نصب ،
 6. امكان استفاده دائمي از آب گرم بدون هيچ گونه محدوديت با امكان تغيير دما توسط كاربر ،
 7. كم مصرف و بي صدا .

1-2.تقسيم بندي انواع پكيج حرارتي  ایران رادیاتور

پكيج هاي ایران رادیاتور بر اساس پارامترهاي مختلف تقسيم بندي مي شوند :

 1. تقسيم بندي از نظر نحوه ي نصب ،
 2. تقسيم بندي از نظر تعداد مبدل ،
 3. تقسيم بندي از نظر نوع محفظه احتراق
 4. تقسيم بندي از نظر نوع تخليه احتراق،
 5. تقسيم بندي از نظر نوع شير گاز ،
 6. تقسيم بندي از نظر مخزن ،
پکیج گرمایشی ایران رادیاتور

پکیج گرمایشی ایران رادیاتور

 • تقسيم بندي از نظر نصب
 1.  ایران رادیاتور زميني ،

    2. ایران رادیاتور ديواري

 • تقسيم بندي از نظر مبدل
 1. تك مبدله ( مبدل دو منظوره )،
 2. دو مبدله ( مبدل اوليه – مبدل ثانويه ).
پکیج گرمایشی ایران رادیاتور

پکیج گرمایشی ایران رادیاتور

 • تقسيم بندي از نظر محفظه احتراق
 1. محفظه احتراق باز ،
 2. محفظه احتراق بسته ،

 

 • تقسيم بندي از نظر تخليه احتراق
 1.   ایران رادیاتور فن دار،
 2.  ایران رادیاتور بدون فن ( كلاهك تعديل ).

 

 • تقسيم بندي از نظر شير گاز

پكيج هاي حرارتي داراي شش نوع شير مي باشند ،

 1. شير گاز 820 با رگلاتور دستي،
 2. شير از 825 با رگلاتور برقي ،
 3. شير برقي 840 با رگلاتور دستي ،
 4. شير برقي 845 با رگلاتور برقي ،
 5. شير گاز اي جي  EJ ،
 6. شير گاز آب گرمكني .

 

پکیج گرمایشی ایران رادیاتور

پکیج گرمایشی ایران رادیاتور

 • انواع پكيج ديواري از نظر مخزن
 1.   ایران رادیاتور بدون مخزن ،
 2.   ایران رادیاتور مخزن دار .

 

1-3. فضاي نصب و تامين هواي لازم براي احتراق پکیج  ایران رادیاتور

تامين هواي لازم از فضاي ساختمان كه براي احتراق دستگاههاي گازسوز ، مورد نياز است را در اصطلاح ((تامين هواي احتراق )) مي گويند.

براي وسايل گاز سوزي كه بيرون از ساختمان هستند و از هواي بيرون استفاده مي كنند وهمچنين دستگاههاي گاز سوزي كه نمام هواي لازم براي احتراق آنها مستقيم از فضاي بيرون تامين مي شود و دود حاصل از احتراق آنها نيز توسط دودكش به بيرون هدايت مي شود ، ديگر نيازي به محاسبه فضاي لازم براي تامين هوا نخواهد بود . پس هرگاه، نامي از دستگاه گاز سوز برده مي شود،منظور دستگاه هاي حرارتي مي باشند كه در داخل ساختمان قرار دارند و براي احتراق ، تهويه و رقيق سازي گازهاي دودكش ، از هواي داخل ساختمان استفاده مي كنند .

1-3-1.روشهاي تامين هواي لازم براي احتراق و تهويه

 • ارتباط فضاي نصب با هواي آزاد،
 • ارتباط فضاي نصب با اتاق هاي مجاور ،
 • نصب دريچه و كانالهاي متصل به هواي آزاد.